REGULAMIN SKLEPU „ www.maestrobrush.pl „

 

 

 

Właścicielem Sklepu internetowego www.maestrobrush.pl jest:

 

Maestro Spółka Cywilna

ul. Szerokie 20

20-829 Lublin

NIP: 712 315 39 34

REGON: 060444167

Telefon: +48 509606147, +48 81 533 61 79

Konto bankowe: BRE BANK 61 1140 2004 0000 3502 5991 2363

 

Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.maestrobrush.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.

 

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.maestrobrush.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

 

Klientem sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

 

Ceny towarów wyrażone są w zależności od wybranej waluty : w złotych polskich, w euro, w dolarach amerykańskich. Wszystkie ceny zawierają 23% podatku vat.

 

Ceny nie zawierają kosztu wysyłki towaru do Klienta i są naliczane odrębnie w wysokości adekwatnej do miejsca dostawy i formy przesyłki. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

 

Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta
w zamówieniu. W przypadku podania przez Kupującego błędnego adresu koszt ponownej wysyłki także ponosi Kupujący.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

Zamówienia są realizowane w terminie do 14dni od momentu złożenia zamówienia.
Datę złożenia zamówienia w przypadku wybrania formy płatności w postaci przedpłaty na rachunek bankowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek lub udokumentowania dokonania wpłaty. W przypadku braku wpłaty przez 14 dni zamówienia zostaje anulowane.

 

Jako realizację zamówienia przyjmuje się wysłanie produktów widniejących w formularzu zamówienia na adres podany przez Zamawiającego.

 

Jeśli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w czasie 14 dni, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub w formie email. W takim przypadku Klient może odstąpić od złożonego zamówienia lub zaakceptować częściową realizację zamówienia.

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w sklepie
www.maestrobrush.pl.

 

Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w przypadku gdy nie był on używany. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania nienaruszonego towaru, przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Koszt przesyłki do Klienta i koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Koszty
te zawsze pokrywa Kupujący.

 

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

Klient ma prawo reklamacji wadliwego produktu, jego zwrotu lub wymiany na produkt bez wad. Termin
w którym Klientowi przysługuje prawo do reklamacji produktu wynosi 30dni od momentu odebrania towaru. Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania i przechowywania produktu nie podlegają reklamacji
(w tym uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia wywołane działaniem środków chemicznych, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, ścieranie się nadruku na pędzlach w efekcie intensywnego użytkowania). Reklamacji podlegają w szczególności uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi
i wadliwym montażem.

 

Klient podczas reklamacji wysyła towar na własny koszt. Koszty wysyłki zwrotnej
do Klienta są pokrywane przez właściciela sklepu.

 

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się
w ofercie, zmian oferowanego asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy
dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian
w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani
są do zapoznania się z aktualnym regulaminem.


Warunkiem dokonania zakupów w sklepie
www.maestrobrush.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

 
Warenkorb  

Keine Produkte

Versand 0,00 zł
Gesamt 0,00 zł

Bestellen

PayPal